Испитни инструмент

Испитна станица Далиан
Тест тврдоће
Испитивање буке и вибрација
Манометар
ПТ тест 
Испитна станица Шењанг
Схијиазхуанг тест станица
Спектрометар
Темпреатуре Тест
Ултразвучно откривање недостатака
КСРФ спектрометар
3Д скенер